shopping_cart
GetCompliant

GetCompliant

GetCompliant är ett nytt appbaserat system som förenklar och effektiviserar arbetet för butiker, restauranger och snabbmatskedjor.
GetCompliant

Tydlig överblick

Med GetCompliant i mobilen kan medarbetare och chefer enkelt hitta, förstå och utföra alla sina uppgifter samt få en tydlig överblick.

Få koll

Alla rutiner och arbetsuppgifter kan schemaläggas löpande eller i särskilda tidsintervall, vilket gör att inget riskeras falla bort.

En enda app

Undvik papper och pärmar genom att samla alla instruktioner, scheman, uppgifter och checklistor i en och samma app.


En oslagbar översikt

GetCompliant är fyllt av funktioner som hjälper till att förbättra företags dagliga drift.

Dagsplan

Dagsplanen visar alla arbetsuppgifter som ska utföras under dagen, oavsett om det är en uppgift som görs varje dag eller bara en gång om året. Alla medarbetare kan se vad som ska göras, om det är gjort och av vem. GetCompliant förenklar ledarskapet och frigör tid för gäster och kunder.

Avvikelserapportering

Avvikelserapportering gör att man enkelt kan identifiera, rapportera och följa upp avvikelser i sin verksamhet. Problem kan synliggöras med hjälp av text och bild vilket förenklar direkta åtgärder och framtagande av proaktiva åtgärdsplaner.

Direkta instruktioner

Era kunder förväntar sig samma höga standard vid varje besök. För att underlätta det kan varje arbetsuppgift i GetCompliant förses med instruktionsfilmer, texter, länkar och filer. Den typen av kontinuitet gör att medarbetare, nya såväl som erfarna, enklare kan leverera samma kvalitet från första början.

Automatiska rapporter

Resultatet är tydligt presenterat direkt i appen vilket ger en snabb överblick över ditt företags aktivitet - vad som har gjorts och vad som behöver göras. Rapporterna visar de anställda hur deras olika enheter presterar.

Snabbstart

Att digitalisera driften av ert företag är inget stort projekt och kräver inga stora investeringar i infrastruktur. Vi hjälper er att lägga in allt material i appen för att det ska gå så fort som möjligt. GetCompliant kan vara implementerat på upp till 500 enheter inom en månad.